Estás en: > Inici > Fons Estructurals

FONS ESTRUCTURALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2007-2013

La Comunitat Valenciana queda inclosa en l'objectiu de “Competitivitat regional i Ocupació” regions PHASING IN, sent subvencionables aquelles regions de l'Objectiu núm. 1, corresponent al període de programació 2000-2006 que ja no complixen els requisits de subvencionalidad de l'objectiu de“convergència 1” pel seu creixement natural i que, per tant, es beneficien d'ajuda transitòria a nivell de NUTs 2.

 
En l'actualitat, hi ha aprovats sengles programes operatius monofondo, FEDER i FSE.
 
 
Els Objectius són els següents:
 
1. Aconseguir una comunitat dotada de capital físic i tecnològic que la facen el més competitiva possible des del punt de vista internacional
 
2. Aconseguir que la base del seu desenrotllament es trobe en el reforç de la productivitat de
Les empreses i en la diversificació productiva cap a activitats de major contingut tecnològic i corresponent valor afegit; que requerirà al seu torn un capital humà de major qualitat.
 
3. Aconseguir que el seu desenrotllament siga compatible amb la millora del medi ambient i amb
L'ús eficient dels recursos hídrics, siga quin siga el seu origen; així com amb la integració social.
 
4. Continuar el procés d'acumulació de capital humà modificant les fonts del seu creixement, basant-ho més en la generació d'una ocupació:
· més estable,
· de major qualitat i productivitat,
· més just des de la perspectiva del gènere i
· facilitador de la integració social i territorial.
 
 
En matèria turística, participa en els següents eixos del Programa Operatiu FEDER:
 
Eix 1. Desenrotllament de l'economia del coneixement (I D I), Educació, Societat de la Informació i TIC.
 
Eix 2. Desenrotllament i Innovació Empresarial.
 
Eix 5. Desenrotllament sostenible local i urbà.
 
 
I en el Programa Operatiu FSE en els següents:
 
Eix 1. Foment de l'esperit empresarial i millora de l'adaptabilitat dels treballadors, empreses i empresaris.
 
Eix 2. Fomentar l'ocupabilitat, la inclusió social i la igualtat entre hòmens i dones.
 

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana