Estás en: > Inici > Consellería > Convocatòries i Resolucions

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS

Per a realitzar pràctiques professionals no remunerades en l’ Agència Valenciana del Turisme, entitat de dret públic adscrita a Presidència de la Generalitat, cal ser estudiant, nacional o estranger, matriculat i cursant estudis en qualsevol dels centres de formació reglada de la Comunitat Valenciana, amb els quals ha firmat un Conveni de cooperació educativa.

La persona interessada s’ha de posar en contacte directament amb el departament o persones encarregades de les pràctiques en el centre on cursa els seus estudis, sempre que el centre tinga signat i vigent Conveni de Cooperació Educativa amb l'Agència Valenciana del Turisme, ja que el centre selecciona les persones candidates per a les diferents ofertes, i per tant, pot informar dels requisits que han de complir per a accedir a les pràctiques.

Pràctiques en la Xarxa Tourist Info (xarxa d’oficines d’Informació Turística de la Comunitat Valenciana)

L’ Agència Valenciana del Turisme, en estreta col·laboració amb les entitats locals, impulsa i coordina la Xarxa Tourist Info.

En l’actualitat la Xarxa Tourist Info compta amb més de 200 oficines al llarg de tota la Comunitat Valenciana.

Dins de la Xarxa Tourist Info s’integren tres tipus de serveis d’atenció al turista:

Oficines pròpies o estratègiques

  • Oficines pròpies de l’ Agència Valenciana del Turisme que es consideren estratègiques per la seua ubicació en capitals de província i en via d’accessos a la Comunitat Valenciana, així com pel seu caràcter vertebrador de la mateixa Xarxa Tourist Info.
  • Les oficines d’aquesta modalitat són les d’Alacant, Castelló de la Plana i València
  • Es poden fer pràctiques formatives en alguna de les oficines d’Informació Turística el titular del qual és l’ Agència Valenciana del Turisme, a l’empara d’un conveni subscrit amb els centres de formació reglada, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en què l’alumnat esmentat curse els seus estudis de turisme, universitaris o de formació professional, i seran els mateixos centres de formació reglada els que proposen el personal.

Oficines municipals

  • S’han adherit a la Xarxa Tourist Info a través del Conveni de col·laboració Tourist Info, per mitjà del qual l’ Agència Valenciana del Turisme es compromet amb els ajuntaments o altres ens locals, a aportar la imatge i decoració íntegra de l’oficina incloent la dotació de suports de material informatiu, material de promoció i infraestructura informàtica.
  • Són els ajuntaments titulars d’aquestes i dels punts temporals d'estiu, els encarregats d’establir els mecanismes de contractació del seu personal. En aquest sentit, pot accedir al llistat de les oficines municipals integrades en la Xarxa Tourist Info amb el de la dada del seu titular.
  • Els punts temporals d’estiu: Servei temporal la finalitat del qual és cobrir les necessitats d’informació turística de municipis del litoral que, comptant amb oficines ubicades en els nuclis urbans, necessiten acostar el servei d’informació a les seues platges o accessos a llocs d’especial interés, on es concentra un nombre més gran de turistes durant l’estiu / període estival.

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana