Estás en: > Inici > Consellería > Organigrama

¿Qui som?: organització i organigrama

Segons l'article 12.1 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº8313 de 08.06.2018), l’Agència Valenciana del Turisme, entitat de dret públic de les previstes en l’article 2.3.a.3.r i article 3.1.c, pertanyent al sector públic instrumental i integrat en el sector públic administratiu, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, es denominarà Turisme Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana conforma l’ens públic de la Generalitat a qui correspon el foment i l’execució de la política turística de la Comunitat Valenciana. Queda adscrit al departament del Consell amb competències en matèria de turisme en els termes que reglamentàriament es determinen.

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana