Estás en: > Inici > Consellería > Portal Trasnparència

Informació pública del projecte de decret del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament regulador de la disciplina turística a la Comunitat Valenciana.

Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de reglaments.
 
 
El termini per a formular al·legacions, conclou el 10 de gener de 2019.

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana