Estás en: > Inici > Infraestructures Turístiques > Turisme Litoral

Actuacions al territori: litoral

L'Agència Valenciana del Turisme ha dotat a les platges de la Comunitat Valenciana d'infraestructura pública subministrant als municipis de litoral de la Comunitat Valenciana llavapeus amb aigua tractada de mar amb les seues corresponents estacions de bombament i pous, jocs infantils i juvenils, passarel·les de diferents mesures i passarel·les d'ample especial per a possibilitar el bany a persones amb mobilitat reduïda, així com papereres i jocs de papereres de recollidaselectiva.
Així mateix, en estos últims anys ha incrementat i millorat la seua oferta per mitjà de la instal·lació d'àrees biosaludables, que permeten, sense necessitat monitor, la realització d'exercicis a persones de totes les edats. També s'han adequat àrees esportives que permeten la pràctica d'esport, -fonamentalment vòlei platja-, a un gran nombre de persones.
 
Tot això, amb l'objecte de conformar la denominada infraestructura turística de litoral, els costos de manteniment de la qual són assumits per l'Agència Valenciana del Turisme.
 
El bon estat de les platges de la Comunitat Valenciana, i per tant el manteniment amb els nivells de qualitat exigits per la demanda turística, depén en gran manera de l'esforç continuat en la seua conservació. Una qüestió que competix als cinquanta-cinc municipis del litoral de la Comunitat Valenciana, a través del finançament de l'Agència Valenciana del Turisme, i que aquest any mantindrà el seu suport a les actuacions de manteniment, reparació i inspecció de platges i d'instal·lacions ludicoesportives i higièniques.
 
Descripció de les actuacions i infraestructura de litoral
 
Les actuacions principals són l'adquisició i el manteniment de la infraestructura lúdica, de salut i higiènica, situada en l'arena de les platges distribuïdes pel litoral de la Comunitat Valenciana i de caràcter desmuntable en compliment de la vigent Llei de Costes, i consistent en:
 
  • Llavapeus que subministren aigua de mar, així com les 98 estacions de bombament instal·lades en tot el litoral de la Comunitat Valenciana, que capten l'aigua i la bomben fins als llavapeus i els seus equips.
  • Passarel·les de fusta de diferents amples per a facilitar l'accés dels usuaris a la platja (incloent les d'ample especial de 240 cm per a facilitar l'accés a persones amb discapacitat motora).
  • Papereres normals i grups de papereres arreplega selectiva instal·lades en la platja i el seu entorn, buidades per personal municipal.
  • Jocs infantils aptes per a xiquets de 3 a 7 anys i juvenils per a xiquets de 8 a 15 anys, inclosa la substitució de xarxes per a les piràmides “corocord”.
  • Àrees biosaludables per a adults on es poden exercitar diferents parts del cos sense la presència de monitors.
  • Àrees esportives (porteries de futbol, canastres, xarxes de voley-ball) per a la pràctica d'esports en l'arena.
  • S'inclouen les noves “àrees Sport platja” de diferent superfície, que agrupen diversos elements per a la pràctica de diferents esports i una àrea biosaludable, tot això delimitat per banderoles.
  • Maquinària per a la neteja de l'arena, consistent en màquines remolcades pels tractors municipals, la funció de la qual és retindre qualsevol objecte no desitjat.
Les actuacions en les platges es complementen amb l'adequació, creació i posada en valor de recursos turístics dels municipis de la Comunitat Valenciana, a través de projectes pilot de creació de fites paisatgístiques en punts d'alt interés turístic, itineraris singulars, senyalització de sendes de naturalesa, zones d'acampada, recuperació de patrimoni cultural, millora d'accessibilitat a recursos, etc.; així com les actuacions de conservació, manteniment, millora i instal·lació de nova senyalització turística, especialment de caràcter explicatiu, en col·laboració amb els ajuntaments.
 

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana