Estás en: > Inici > Gestió mediambiental

Innovació

El sector turístic en la Comunitat Valenciana és un sector madur fortament recolzat en models de gestió i comercialització de demostrada eficàcia. No obstant això les noves tendències detectades en la demanda, així com els continus canvis en els mercats competidors, i l'especial conjuntura econòmica, aconsellen l'adopció de noves estratègies/processos/productes així com un procés d'adaptació constant per a mantindre i incrementar quotes de mercat.

Es fa necessari incrementar la competitivitat de les empreses del sector a través la realització de projectes orientats a la investigació, desenrotllament i innovació en àrees d'interés per a l'activitat turística.

És important investigar el comportament actual i futur dels turistes potencials,  les tendències sociològiques dels mercats emissors i psicològiques dels turistes respecte als seus processos en la decisió de compra per a avançar-se als canvis aportant avantatges competitius.

D'altra banda, també és de rellevància, establir els mecanismes de control que permeten conéixer els últims avanços tecnològics que podrien millorar l'eficiència i incrementar la rendibilitat de les empreses turístiques, estem parlant de vigilància tecnològica i d'aplicació de les “millors  pràctiques”.

Els avantatges d'incorporar la cultura de la Innovació com una filosofia d'empresa, establint, per exemple, sistemes de gestió d'I+D+i que garantisquen una innovació constant i un flux de possibles projectes innovadors, són a priori, difícils de veure quan es parla del sector servicis, en el que s'emmarca el turisme, però si es fa un xicotet esforç, els resultats seran evidents.

Des de l'Agència Valenciana del Turisme, són múltiples les iniciatives posades en marxa per a recolzar a les empreses en este sentit.

INNOVAR NO ES UNA OPCIÓ, ES UNA NECESITAT

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana