Estás en: > Inici > INVAT.TUR

INVAT.TUR

MISSIÓ DE L'INVAT.TUR

L'Invat.Tur és un centre especialitzat en la generació i transferència de coneixement turístic, per mitjà de l'exercici d'activitats d'investigació, desenrotllament i innovació (I+D+i). Es tracta d'un centre concebut com a plataforma de trobada i col·laboració entre tots els agents del sector turístic, a fi de garantir la competitivitat i la sostenibilitat de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana, facilitar la seua adaptació a les noves tendències de mercat i contribuir a una gestió turística avançada i innovadora.

Invattur

OBJECTIUS

  • Generar i transferir coneixement en l'àmbit del turisme
  • Desenrotllar línies d'actuació en I+D+i adaptades a les necessitats del sector turístic
  • Afavorir una cultura d'innovació en la gestió turística
  • Afavorir la col·laboració d'institucions públiques i privades en el desenrotllament d'actuacions d'I+D+i
  • Desenrotllar una intel·ligència de mercats útil per a la presa de decisions en l'àmbit de la gestió turística
  • Facilitar l'anticipació/adaptació de l'oferta turística valenciana a les tendències del mercat turístic
  • Transferir coneixement a les empreses i organitzacions turístiques, facilitant l'accés del sector turístic als coneixements, servicis i tecnologies més avançats
  • Col·laborar amb organismes públics i privats d'investigació de diferents àmbits geogràfics en activitats d'I+D+i
  • Reforçar la presència del turisme en els programes d'investigació bàsica i aplicada

VISIÓ

Ser un Institut de referència en investigació, innovació i tecnologies aplicades al turisme, reconegut nacionalment i internacionalment per la seua contribució a què el sector turístic de la Comunitat Valenciana s'anticipe i adapte constantment als canvis, per la qualitat i caràcter avantguardista dels servicis prestats, i per la identificació i desenrotllament de línies d'I+D+i en turisme.

ÀREES INVAT.TUR

areas_invatur

Localització i contacte:

Passeis del Tolls nº2, 03502 Benidorm, Tel. (+34) 966870150, Fax (+34) 966870151

invattur@gva.es

www.invattur.org

Enllaços relacionats:

Monitor de Mercats

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana