Estás en: > Inici > Planificació Turística > Pla d'Espais Turístics > Descripció i Objectius

Descripció, objectius i criteris d'actuació

DESCRIPCIÓ

El Pla d'Espais Turístics de la Comunitat Valenciana es concep com un instrument que aborda la planificació de l'activitat des de la concepció del territori com a recurs, establint possibles propostes d'actuació baix criteris de sostenibilitat.

El Pla s'estructura en tres grans apartats:

1. Delimitació de 21 espais turístics, entesos com a àrees de territori les estructures i activitats turístiques del qual gaudixen de tal homogeneïtat que permeten l'execució d'una política turística comuna i uniforme per a cada espai.

2. Elaboració de Directrius Generals d'actuació aplicables al conjunt de la Comunitat Valenciana.

3. Definició de Directrius Particulars amb mesures concretes aplicables a cada un dels 21 espais delimitats
 

OBJECTIUS

El Pla, previst en el títol IV de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, perseguix els següents objectius:

1. El desenrotllament ecològicament sostenible de l'activitat turística.

2. La planificació i ordenació de l'oferta turística en el seu conjunt. 

3. L'increment de la qualitat dels servicis turístics de manera que donen resposta als nivells esperats pels diversos segments de la demanda.

4. La consolidació dels espais turístics actuals i els seus mercats.

5. El desenrotllament de nous espais atractius per a nous segments de la demanda que permeten la incorporació als mercats de nous productes com el turisme rural o d'interior o el turisme urbà.

6. Garantir que les accions que es prevegen es realitzen amb total respecte als recursos naturals existents.
 

CRITERIS D'ACTUACIÓ

Amb este plantejament, el Pla d'Espais Turístics contribuirà a dissenyar el sistema turístic de la Comunitat Valenciana des d'una perspectiva territorial, a partir dels següents criteris d'actuació:

- Visió estratègica de l'activitat turística

- Equilibri i visió integral del desenrotllament turístic

- Sostenibilitat

- Complementarietat i sinergia territorial

- Competitivitat

- Col·laboració i participació pública institucional

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana