Estás en: > Inici > Subvencions

Incentius 2011: entitats locals i sector empresarial

Programes d'actuació 2011 dirigits a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
 

La Conselleria de Turisme ha elaborat, en coordinació amb la resta d'agents implicats, el Pla Estratègic Global del Turisme de la Comunitat Valenciana 2010-2020, que conté programes tendents a potenciar la col·laboració amb les entitats locals des de la perspectiva del foment de la cooperació interadministrativa, millorant la competitivitat del sector i contribuint al desenrotllament sostenible de l'activitat turística en el territori.


Cada programa inclou actuacions a incentivar, destacant l'impuls a aquelles que incrementen la qualitat en la prestació de servicis turístics, la sostenibilitat mediambiental, l'accessibilitat global als recursos, la seua adequació i posada en valor en xicotets municipis d'interior i la realització d'estudis dirigits a la planificació estratègica en turisme.


Punxe en continguts relacionats: Ajudes 2011 per a entitats locals, per a accedir a la informació de cada un dels programes .


Convocatòria anual d'ajudes de l'Agència Valenciana del Turisme per a l'any 2011 en el marc del Pla de Competitivitat 2009-2011 i del Pla Estratègic Global del Turisme de la Comunitat Valenciana 2010-2020.

Esta convocatòria inclou un total de díhuit programes, agrupats entorn dels cinc grans eixos gestió participativa, modernització i enfortiment del teixit empresarial, promoció, comunicació i posicionament en mercat; foment i potenciació de l'i d i, i excel·lència empresarial.


Per a la seua elaboració s'han tingut en compte els resultats i l'experiència de les convocatòries anteriors, de manera que es mantenen la majoria de programes de la dita convocatòria,introduint diverses millores i modificacions.


En la present convocatòria es recolza novament de forma decidida mesures i actuacions que incentiven l'estalvi energètic i la sostenibilitat mediambiental, el suport a la qualitat total o a la implantació i desenrotllament de tecnologies d'informació i comunicació, així com la millora en l'accessibilitat de l'oferta turística.


Punxe en continguts relacionats: Ajudes 2011 per a sector empresarial, per a accedir a la informació de cada un dels programes

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana