Estás en: > Inici > Tramitació > Empresa turistica

Índex de procediments d'empreses turístiques

En enllaços relacionats està l'accés al Qüestionari d'autoavaluació de servicis i instal·lacions. Només per a Grup primer: hotels i hotels-apartament.

  • EMPRESES GESTORES

Declaració responsable referent a l'activitat d'empreses gestores d'habitages d'ús turístic.

Sol·licitud de credencials d'usuari de l'aplicació informàtica EEAT-i per a empreses gestores de vivendes d'ús turístic.

Accés a l’aplicació informàtica EEAT-i, compatible amb últimes versions JAVA

 

 

Accedisca a tota la informació respecte als PROCEDIMENTS D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC.

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana