Estás en: > Inici > Tramitació > Empresa turística

Procedimients d'habitatges d'ús turístic

PERSONES FÍSIQUES 

Es podran tramitar altes, modificacions i baixes de fins a quatre habitatges d'ús turístic mitjançant AUTO REGISTRE.

En cas d'inscripció d'habitatge d'ús turístic, una vegada comprovada la sol·licitud i, en cas de ser necessària, la documentació aportada, es procedirà a la inscripció de l'habitatge en el Registre de Turisme.  

Tant en el cas que l'habitatge siga inscrit en el Registre de Turisme com en el cas que es denegue la sol·licitud d'inscripció, la persona sol·licitant rebrà la notificació en la seua carpeta ciutadana de la Generalitat.

 

Excepcions:

- Habitatges td'ús turístic amb una capacitat superior a 16 places.

- Habitatges situats en sòl no urbanitzable.

En aquests dos casos la tramitació es realitzarà a través del següent enllaç.

PERSONES JURÍDIQUES

Podran tramitar les altes, modificacions o baixes a través del següent enllaç.

- Inscripció de cinc o més habitatges, qui les gestione haurà d'inscriure's en el Registre com a empresa gestora: normativa, procediment i declaració responsable disponible en el següent enllaç.

-Una vegada registrades com a empresa gestora, podran utilitzar l'aplicació EE-AT-i per a la tramitació de les altes, modificacions i baixes.

____________________________________________________________________________________

 

Novetat: des de l'entrada en vigor de la Llei 15/2018, s'ha d'acreditar que l'habitatge d'ús turístic disposa de l'informe favorable de compatibilitat urbanística emés per l'ajuntament en el qual radica l'habitatge que pretén ser d'ús turístic, l'informe favorable de compatibilitat ha de tindre un codi segur de verificació (CSV) que permeta la verificació de la integritat i autenticitat de documents electrònics, així com l'obtenció de còpies electròniques d'aquests.

____________________________________________________________________________________

 

INFORMACIÓ DE SUPORT

Si necessita informació respecte a: 

-Preguntes freqüents respecte als Serveis Online de GVA, accedisca  en cas de:

- configuració de l'ordinador recomanada: sistemes operatius i navegadors.

- certificat digital.

-Altres temes d'interés

- Mes informació a enllaços relacionats respecte a:

- la tramitació general d'habitatges turístics

- la resolució de problemes informàtics en l'AUTO REGISTRE.

- Preguntes freqüents (FAQ) accés a notificacions

Preguntes freqüents (FAQ) accés a notificacions

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana