Estás en: > Inici > Tramitació Online > Gestió representant

Acreditació representació

 La Administració Turística permet l'Acreditació de Representació de Persones Físiques i Jurídiques

 
 PERSONES JURÍDIQUES
    En el cas que vosté siga representant legal, apoderat o subapoderat d'una persona jurídica, podrà presentar per via telemàtica escrits, sol·licituds i comunicacions en nom de la mateixa.
1.- Dret de Representació.
    Les persones físiques amb capacitat d'obrar podran actuar com a representants de les persones jurídiques poderdants de les mateixes, davant de la Administració Turística, Si la persona física apoderada compta amb un certificat d'usuari emés per la Autoritat Certificadora de la Generalitat Valenciana (firma digital) podrà realitzar la dita representació per via telemàtica davant de la Administració Turística. Per a això haurà de sol·licitar-se prèviament, en el cas que no conste la seua acreditació, la representació amb què es pretén actuar, en els Servicis territorials de Turisme.
 
El representant, podrà:
1.1. Tramitar telemàticament en nom de la persona jurídica des del catàleg de servicis telemàtics de la Administració Turística.
1.2. Consultar en la seua bústia personalitzada els tràmits i de les notificacions telemàtiques que realitze l'Administració.
1.3. Sol·licitar revocacions de representació en els Servicis territorials de Turisme.
2.- Sol·licitud d'acreditació de representació de persones jurídiques.
    Si la persona física apoderada compta amb un certificat d'usuari emés per la Autoritat Certificadora de la Generalitat Valenciana (firma digital), podrà realitzar la dita representació per via telemàtica davant de la Administració Turística. Per a això haurà de sol·licitar-se prèviament el registre de la representació amb què es pretén actuar, en els Servicis territorials de Turisme.

2.1.Tràmit de sol·licitud
2.1.1. El representant podrà descarregar la 'Sol·licitud d'Acreditació de Representació de Persona Jurídica' en format PDF (descarregar al final de la pàgina). O es dirigirà als Servicis territorials de Turisme on també podrà trobar el formulari de sol·licitud d'autorització de representació.
2.1.2. Documentació a aportar:
- Sol·licitud omplida
- Fotocòpia de NIF o altres mitjans admesos en Dret
- Fotocòpies compulsades dels Documents justificatius de la representació (enllaç al final de la pàgina)
2.1.3. La documentació a aportar s'entregarà o es remetrà per correu, en els Servicis territorials de Turisme.


3.- Sol·licitud de revocació/renúncia de representació de Persona Jurídica.

 En qualsevol moment el representant podrà revocar/renunciar l'acreditació de representació d'una Persona Jurídica en els Servicis territorials de Turisme.

3.1.Tràmit de sol·licitud:

3.1.1. El representant podrà descarregar la 'Sol·licitud de revocació/renúncia d'acreditació de representació de Persona Jurídica' en format PDF (descarregar al final de la pàgina) o es dirigirà els Servicis territorials de Turisme, on també podrà trobar el formulari.
3.1.2. Documentació a aportar:
- Sol·licitud omplida
- Fotocòpia de NIF o altres mitjans admesos en Dret
- En el cas que el representant no estiga acreditat en la Administració Turística, fotocòpia compulsada dels Documents justificatius de la representació (enllaç al final de la pàgina)
 3.1.3. La documentació a aportar s'entregarà en els Servicis territorials de Turisme, o es remetrà per correu.
 
PERSONES FÍSIQUES
    
    Qualsevol persona física, amb capacitat d'obrar, que compte amb un certificat d'usuari emés per l'Autoritat Certificadora de la Generalitat Valenciana (firma digital), pot presentar per via telemàtica escrits, sol·licituds i comunicacions en nom d'una altra persona física, com a tal o com a representant legal d'una persona física o jurídica.

1.- Dret de Representació.
Les Persones Físiques amb capacitat d'obrar podran actuar com a representants d'altres Persones Físiques poderdants de les mateixes, davant de la Administració Turística, si la persona física apoderada compta amb un certificat d'usuari emés per l'Autoritat Certificadora de la Generalitat Valenciana (firma digital), podrà realitzar la dita representació per via telemàtica davant de la Administració Turística. Per a això haurà de sol·licitar-se prèviament l'acreditació de la representació amb què es pretén actuar, en els Servicis territorials de Turisme.

El representant d'una Persona Física, una vegada reconeguda, podrà:
1.1. Tramitar telemàticament en nom de la persona física des del catàleg de servicis telemàtics de la Administració Turística.
1.2. Consultar en la seua bústia personalitzada els tràmits i de les notificacions telemàtiques que realitze l'Administració.
1.3. Sol·licitar revocacions de representació en els Servicis territorials de Turisme.

2.- Sol·licitud d'autorització representació de Persona Física.

    Si la persona física apoderada compta amb un certificat d'usuari emés per la Autoritat Certificadora de la Generalitat Valenciana (firma digital), podrà realitzar la dita Representació per via Telemàtica davant de la Administració Turística.

2.1.- Tràmit de sol·licitud:
2.1.1.  El Sol·licitant podrà descarregar la 'Sol·licitud de Registre d'acreditació de representació de Persona Física' en format PDF (descarregar al final de la pàgina) o es dirigirà als Servicis territorials de Turisme on també podrà trobar el formulari de sol·licitud.
2.1.2. Documentació a aportar:
- Sol·licitud omplida
- Fotocòpia de NIF o altres mitjans admesos en Dret del titular o representat i el representant
2.1.3. La documentació a aportar, s'entregarà en els Servicis territorials de Turisme o es remetrà per correu.

3.- Revocació/renúncia d'autorització representació de Persona Física.

    En qualsevol moment es pot sol·licitar la revocació/renúncia d'una representació de Persona Física en els punts de Registre de Representants habilitats a este efecte o telemàticament des del seu domicili o treball.

3.1.- Tràmit de sol·licitud de revocació/renúncia:

3.1.1. El representat podrà descarregar la 'Sol·licitud de Revocació/renúncia d'acreditació representació de Persona Física' en format PDF (descarregar al final de la pàgina) o es dirigirà a un dels Servicis territorials de Turisme on també podrà trobar el formulari
3.1.2. Documentació a aportar:
- Sol·licitud omplida
- Fotocòpia de NIF o altres mitjans admesos en Dret
3.1.3. La documentació a aportar s'entregarà en els Servicis territorials de Turisme o es remetrà per correu.

Més informació: Servici d'Ordenació i Tramitació Turística
correu electrònic: turismoenred@gva.es
 

 

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana