Estás en: > Inici > Planificació Turística

MARC ESTRATÈGIC

L'Agència Valenciana del Turisme, entitat a què correspon el foment i ordenació de l'activitat turística en la Comunitat Valenciana, té entre els seus objectius l'impuls i execució de la política turística i del desenrotllament i millora de la reglamentació i ordenació del sector turístic. En conseqüència, entre els seus programes d'acció a curt i mitjà termini, s'engloba la planificació bàsica per al desenrotllament del sector turístic per mitjà de l'ordenació i reglamentació del mateix, a través de l'elaboració de diferents plans d'actuació.

Presentació del Llibre Blanc per a una Nova Estratègia Turística en la Comunitat Valenciana

 

Compartir

Twitter

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Agència Valenciana del Turisme