Actualitat

Òbriga l’enllaç següent: Codi Ètic del Turisme Valencià per a accedir al document i a la informació

06/02/2017
Compartir

La Agència Valenciana del Turisme, com a entitat pública de la Generalitat a la que li correspon el foment i l’ordenació de l’activitat turística a la Comunitat Valenciana, assumeix en la seua condició de membre afiliat a l’Organització Mundial del Turisme (OMT) els principis que inspiren el Codi Ètic Mundial per al Turisme, la seua difusió entre els agents turístics i el compromís de la seua gradual incorporació en les corresponents lleis, normes i pràctiques professionals.

Atès que per a aconseguir aquest objectiu i aconseguir que l’ètica es convertisca en un elemet distintiu del turisme valencià és necessari comptar amb una col•laboració i responsabilitat de tots els agents i actors que intervenen en l’activitat turística, des de la Agència Valenciana del Turisme, i en col•laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló, s’ha elaborat el document “Codi Ètic del Turisme Valencià”, document resultant de l’adaptació del Codi Ètic Mundial del Turisme a la nostra idiosincràsia com a territori turístic diferenciat, fent de l’Hospitalitat el tret bàsic del nostre caràcter com a societat receptora.

Per tot açò, i en el marc del procés participatiu que exigeix l’elaboració, entre tots els actors turístics, de la versió final de el “Codi Ètic del Turisme Valencià”, es procedeix per aquesta via a donar publicitat a aquest document amb la finalitat de recaptar aportacions, suggeriments i comentaris sobre aquest tema, havent de remetre les mateixes a la següent adreça de correu electrònic: codietic_turisme@gva.es .

01/02/2017
Compartir

 

La XXXVII edició de Fitur se celebrarà en el recinte firal d’IFEMA a Madrid del 18 al 22 de gener.

Els tres primers dies (18, 19 i 20 de gener) estan dirigits a professionals del sector turístic, mentres que el 21 i 22 de gener, cap de setmana, es destinen també el públic general.

+ Informació

 

13/01/2017
Compartir

La XXXVII edició de Fitur se celebrarà en el recinte firal d’IFEMA a Madrid del 18 al 22 de gener.

Els tres primers dies (18, 19 i 20 de gener) estan dirigits a professionals del sector turístic, mentres que el 21 i 22 de gener, cap de setmana, es destinen també el públic general.

+ Informació

13/01/2017
Compartir

L’Agència Valenciana del Turisme ha llançat l’aplicació de FITUR del estand de la Comunitat Valenciana que servirà per a gestionar les agendes durant la fira. L’aplicació permet establir cites per a reunions de treball i fomentar la generació de negoci. Es troba en el següent enllaç: http://fitur2017.comunitatvalenciana.com

L’aplicació està dissenyada en format responsive, la qual cosa la fa adaptable a qualsevol tipus de dispositiu.

És important seguir l’enllaç i donar-se d’alta en l’aplicació per a la seua participació en el estand en les diferents zones de treball per a empreses.

D’altra banda, es va a realitzar un mailing a agències nacionals i internacionals per a la participació en aquesta eina.

Aplicació disponible en Playstore en el següent enllaç:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wcalendariapp_4259226

12/01/2017
Compartir

L’Agència Valenciana del Turisme presenta el Pla d’acció de Màrqueting per al 2017 que arreplega el conjunt d’actuacions de promoció i publicitat previstes per al present any.

En este sentit, creiem de gran importància conéixer l’opinió sobre els mercats, productes i ferramentes de màrqueting que es consideraren preferents per part dels agents que intervenen en l’activitat turística.

Adjuntem per a això, un qüestionari, agraint per endavant la seua col·laboració.

 

20/12/2016
Compartir

Twitter

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Agència Valenciana del Turisme