Estás en: > Inici > Planificació Turística > Premis EDEN

IX EDICIÓ PREMIS EDEN

Un any més, la Comunitat Valenciana participa en els premis EDEN “European Destinations of Excellence” (Destinacions Europees d'Excel·lència) sota la coordinació de la Secretaria d'Estat de Turisme i amb el cofinançament de la Comissió Europea.

En 2019 els premis aconsegueixen la seua novena edició sota el lema “Turisme de Salut i Benestar”.

L'objectiu del Projecte EDEN és atraure l'atenció sobre el valor i la diversitat de les destinacions europees, i donar a conéixer aquelles destinacions emergents en els quals s'estan desenvolupant iniciatives de turisme sostenible relacionades amb el turisme de salut i benestar. Els candidats hauran de ser destinacions que oferisquen experiències turístiques autèntiques i desenvolupen una gestió social, cultural i ambiental sostenible.

Turisme Comunitat Valenciana seleccionarà a la destinació candidat de la Comunitat Valenciana, de totes les propostes rebudes en termini, i ho proposarà a la Secretaria d'Estat de Turisme. Aquesta triarà a una destinació guanyadora espanyola i fins a quatre destinacions finalistes espanyols que passaran a formar part de la “Xarxa de destinacions EDEN” i seran guardonats en una cerimònia que se celebrarà al gener de 2020 a Madrid en el marc de la FIRA INTERNACIONAL DE TURISME “FITUR”.

En l'actualitat, formen part de la xarxa 350 destinacions (23 espanyols) de 28 Estats membres.

Aquesta xarxa permet l'intercanvi de bones pràctiques entre les destinacions i accions de promoció i màrqueting internacional.

Quines destinacions de la Comunitat Valenciana poden presentar la seua candidatura?

Aquelles destinacions que oferisquen experiències turístiques autèntiques i desenvolupen una gestió social, cultural i ambiental sostenible.

  • Destinacions: àrea geogràfica que cobrisca almenys un municipi de la Comunitat Valenciana.
  • Emergents: fora dels itineraris turístics habituals, on el turisme NO és l'activitat econòmica principal.
  • Amb oferta de turisme de salut i benestar: s'entén una forma de turisme que tinga com a principal motivació una contribució positiva a la salut física, mental o espiritual per mitjà d'activitats de benestar, que incrementen la capacitat dels individus de satisfer les seues necessitats i contribuïsquen a un millor funcionament personal i en societat. S'inclou ací el turisme de benestar prestat per diferents centres (spas, balnearis, centres d'oci, hotels i resorts, festivals, creuers, retirs espirituals, etc.). S'exclou expressament el turisme mèdic o sanitari.

Forma i terminis per a la presentació de candidatures

La documentació de la candidatura, redactada en castellà, s'ha de remetre al correu electrònic: edenpremios_turisme@gva.es

Termini de presentació de candidatures: del 16 juliol al 15 de setembre 2019.

Documentació a remetre mitjançant correu electrònic:

Els Annexos I i II estan disponibles en aquesta mateixa pàgina en enllaços relacionats

  • ANNEX I. Formulari d'inscripció degudament emplenat, signat i segellat per la destinació remitent. (5 fulles de grandària A4 màxim), el formulari d'inscripció podrà ser presentada per qualsevol autoritat pública o representant de destinació que gaudi de la suficient acreditació (persona que ostente la titularitat de l'alcaldia, regidoria de turisme, adreça de l'organisme de promoció turística local, presidència de la mancomunitat de municipis que integren la destinació, etc.).
  • DOCUMENT DE FORMULACIÓ DEL PROJECTE (sense excedir de 10 fulles de grandària A4), seguint l'índex d'ítems de l'ANNEX II.
  • Documentació addicional: les destinacions podran incloure material promocional del projecte presentat, així com vídeos i imatges en alta resolució. Les imatges hauran d'estar lliures de drets d'autor i la seua resolució no ha de ser inferior a 250 dpi, sent recomanable una grandària d'imatges de 2.80 x 3.08 píxels o de 250 x 279mm).

Per a més informació:

Pot contactar amb Turisme Comunitat Valenciana en el telèfon: 961 20 98 97

Web de la XARXA DE DESTINACIONS EDEN: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about/network_en

Correu electrònic del responsable del projecte en la Secretaria d'Estat de Turisme: sgcooperacionturistica@minetad.es

 

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana