Demanda extrahotelera

Informació de periodicitat mensual sobre l’ocupació extrahotelera (apartaments, càmpings i cases rurals) en la Comunitat Valenciana. Són dades mensuals i anuals de les tres províncies. Elaboració pròpia basada en l’enquesta EOAT de l’INE. Pot ampliar informació en el següent apartat Ocupació extrahotelera

Demanda extrahotelera