Turistes estrangers

Informació de periodicitat mensual sobre el turisme estranger en la Comunitat, juntament amb les dades trimestrals de les tres províncies i les ciutats de València i Benidorm. Elaboració pròpia basada en les operacions estadístiques Frontur i Egatur de l’INE. Pot ampliar informació en els apartats Turistes estrangers i Turistes estrangers. Dades provincials

Turistes estrangers