Estás en: > Inici > Home > Te puede interesar

100 recomanacions per a la consecució dels ODS en les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.

UNA RESPONSABILIDAD COMÚN

 

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, naix del compromís d'Estats membres de les Nacions Unides: un pla d'acció l'objectiu principal de la qual és vetlar per la protecció de les persones, el planeta i la prosperitat; impulsat per l'ONU, aborda 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que al seu torn es disgreguen en 169 metes a aconseguir. 

Des de la seua aprovació en 2016, configura el nou marc global per al desenvolupament econòmic i social. Països, institucions i organismes internacionals ja estan començant a incorporar aquests preceptes i a mesurar la seua contribució als ODS. A més, per primera vegada es fa una crida explícita a la participació activa del sector privat, la societat civil, les organitzacions no governamentals, les institucions i de tots els nivells de l'administració en la consecució dels objectius.  

Els municipis estan responent a la trucada de Nacions Unides i, a l'ésser l'entitat política i administrativa més pròxima a la població i al territori, es reconeixen, no solament com a executors de polítiques, sinó com a vertaders agents del canvi. 

En aquest sentit, i atesa l'anomenada localització dels ODS i la seua translació al pla local, considerant que el turisme és una de les activitats econòmiques amb major capacitat de contribució als ODS i, partint que les destinacions són els qui tenen la capacitat d'actuar i generar impactes positius que contribuïsquen a aconseguir els ODS, Turisme Comunitat Valenciana presenta el Manual de recomanacions de ODS per a les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana. 

Aquest manual recull 100 mesures, en clau de recomanacions, que pretenen servir de suport als gestors locals, simplificant i fent tangibles aquells objectius en els quals hem de treballar amb tal construir el millor present i futur per al nostre planeta. 

Escometre aquest desafiament conjuntament suposa un pas més enllà del caràcter hospitalari que ens defineix com a ciutadans del Mediterrani i, només serà viable si sota una consciència global, actuem localment. 

Accés a vídeo

Accés a presentació

Accés al Manual de Recomanacions

Accés a Matriu de priorització de recomanacions

English versió

Acces to video (100 Recommendations to achieve the 17 Sustainable Development Goals (SDG’s ) in the Region of Valencia)

Acces to SDG's presentation

Acces to SDG's Recommendations Manual

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana