Estás en: > Inici > Legislació Turística > Turisme accessible

Legislació referent al Turisme accessible

Normativa d'accessibilitat més rellevant, en vigor a partir de 2010:

És important la Disposició Addicional Tercera, ja que estableix les dates en què són exigibles les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació (establides en el CTE DB-SUA i en l'Ordre VIV/561/2010): per a espais i edificacions existents el 4 de desembre de 2010 que siguen susceptibles d'ajustos raonables: el 4 de desembre de 2017.

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana