Estás en: > Inici > Planificació Turística

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació

En el marc del Pla Estratègic de Turisme de la Comunitat Valenciana 2020-2025, del Pla Estratègic del Turisme Espanyol 2030, i el tenint en compte les Directrius Generals de l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, fruit de la necessitat de recuperació del model turístic valencià amb una reconversió que contribuïsca de manera efectiva al compliment dels ODS de l'Agenda 2030 i a frenar la despoblació del medi rural, la Secretaria d'Estat de Turisme i la Generalitat Valenciana a través de Turisme Comunitat Valenciana, llancen la convocatòria ordinària 2021 del Programa PLANS DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA EN DESTINS - PSTDs, amb els següents objectius:

Donar suport a la reconversió de les destinacions turístiques pioneres i/o urbans per a mantindre el seu atractiu i competitivitat, mitjançant l'execució d'actuacions de requalificació del destí, restauració ambiental, accessibilitat, innovació, tecnologia, i de millora de la seua governança, orientant-los cap a la gestió intel·ligent i situant-los en la senda del creixement sostenible.

Impulsar el desenvolupament de les destinacions turístiques situades en àrees rurals i d'interior, mitjançant un pla centrat en l'aprofitament de recursos a través d'equipaments turístics, el desenvolupament de productes atractius per a la demanda internacional (turisme cultural, turisme actiu, ecoturisme, turisme *enogastronómico, turisme industrial, ...), la seua promoció i el suport a la capacitat operativa dels ens gestors d'aquestes destinacions turístiques.

I reforçar a les entitats locals gestores de les destinacions turístiques amb un instrument econòmic, tècnic i promocional.

  • El Programa PSTD està dotat de pressupost de Turisme Comunitat Valenciana i de la Secretària d'Estat de Turisme i serà executat a través de plans anuals, sent els beneficiaris Entitats Locals, Administració receptora de les transferències de capital a efectuar per Turisme CV i la SETUR.
  • Les Entitats Locals hauran de presentar les seues candidatures a la convocatòria anual 2021 del Programa PSTDs davant Turisme Comunitat Valenciana, entitat que durà a terme la valoració inicial d'aquestes sobre la base dels criteris de selecció prèviament aprovats a nivell nacional, corresponent a la SETUR la valoració definitiva de candidatures i la seua remissió a la Comissió Sectorial de Turisme i per a la seua aprovació i posterior ratificació per la Conferència Sectorial de Turisme.
  • Les Entitats Locals que els seus PSTD resulten aprovats en la convocatòria anual ordinària 2021 subscriuran el corresponent conveni interadministratiu amb Turisme CV i la SETUR, articulant-se a través del mateix la dotació pressupostària del PSTD durant els tres anys de vigència d'aquest.

La informació relativa al Programa PSTDs així com el procediment i requisits de la convocatòria 2021 podrà trobar-la en l'apartat d'enllaços relacionats. La tramitació telemàtica de les sol·licituds accessible a través del següent enllaç al Tràmit Z de TCV 

Accés a la informació en la Secretaria d'Estat de Turisme

 Per a més informació: planessostenibilidad_turisme@gva.es

 

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana