Estás en: > Inici > Subvencions

Distintius que han de figurar en totes les actuacions que resulten beneficiàries de les ajudes de Turisme Comunitat Valenciana

El beneficiari haurà de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de l'actuació subvencionada, per la qual cosa en totes les actuacions que resulten beneficiàries de les ajudes convocades per Turisme Comunitat Valenciana, haurà de figurar el distintiu en què es faça constar que el projecte ha comptat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.

A enllaços relacionats trobaran el dIstintius per a tots el programes de les convocatòries 2019, tant per a entitats locals com per a empreses, associacions, federacions i fundacions.

Només pel PROGRAMA 1 d'entitats locals :els beneficiaris hauran d'instal·lar una placa en el lloc o element objecte de l'actuació en què conste el dit distintiu.

______________________________________________________________________________

A enllaços relacionats trobaran els distintius per a la convocatòria d'ajudes 2018 per a la  realització  de  campanyes  de  sensibilització,  conscienciació  i  lluita  contra  l’intrusisme en l’oferta d’allotjament turístic de la Comunitat Valenciana.

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana