Estás en: > Inici > Tramitació > Guia de turisme

Preguntes freqüents (FAQ) respecte a l'activitat professional de guia de turisme

Vull ser guia de turisme, què he de fer?  Obtindre una habilitació.

Com obtinc l’habilitació? Amb data 24 de maig del 2017 s’ha publicat al DOGV la Resolució de 8 de maig del 2017, per la que es convoquen les proves d'habilitació de guia de turisme de la Comunitat Valenciana i proves d'ampliació d'idiomes per als guia ja habilitats per la Comunitat Valenciana, per accedir a la convocatòria: mitjançant el següent enllaç.

Ja sóc guia de turisme habilitat, com renove el carnet? Com comunique la modificació de les meues dades?

L’acreditació ha de renovar-se, en tot cas, cada cinc anys comptats des de l’obtenció. 

Per a sol·licitar la renovació, ha d’enviar un correu electrònic a guiadeturisme@gva.es, en què indique les seues dades personals, l’adreça electrònica i un telèfon de contacte, així com una fotografia actual en format digital (jpg./ tif), mida de carnet. 

La modificació del domicili, de l’adreça electrònica o del telèfon de contacte es comunicarà per mitjà d’un correu electrònic a guiadeturisme@gva.es.

Tinc l’habilitació com a guia de turisme obtinguda en una altra comunitat autònoma. Com puc exercir l’activitat a la Comunitat Valenciana?

Les habilitacions obtingudes en qualsevol comunitat autònoma són valides en tot el territori nacional , per la qual cos podrà exercir lliurement l’activitat a la Comunitat Valenciana.

Tinc l’habilitació com a guia de turisme d’un altre estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, com puc exercir la lliure prestació de serveis o establir-me a la Comunitat Valenciana?

En el cas de lliure prestació de serveis, amb caràcter previ al primer desplaçament ha d’informar per escrit a la Secretaria Autonòmica de l’Agència Valenciana de Turisme de l’activitat que pretén realitzar, i adjuntar-hi els documents que siguen preceptius, sempre que aquesta comunicació no l’haja fet prèviament en una altra comunitat autònoma. La persona interessada farà una descripció dels serveis que prestarà, amb una menció especial de la duració, la continuïtat i la periodicitat.

En el cas de pretendre establir-se a la Comunitat Valenciana, ha d’acreditar l’exercici de la seua professió en el seu país d’origen i superar les proves d’habilitació o realitzar un període de pràctiques.

Ha de posseir els coneixements lingüístics d’un dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

Per a més informació respecte a la declaració prèvia de prestació de servicis com guia de turisme, accedisca al tràmit.

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana