Estás en: > Inici > Tramitació Online > Apartament turístic

Apartaments Turístics

Projecte CUVT-I
¿Què és?
CUVT-i, és un servici d'informació destinat a les Empreses Gestores de Vivendes Turístiques (EGVT) de la Comunitat Valenciana que oferix la possibilitat d'actualitzar la informació referent a l'Empresa Gestora de Vivendes Turístiques (EGVT) i a les Vivendes Turístiques (VT) que gestiona.
Permet realitzar les operacions relacionades amb la comunicació/declaració responsable referent a l'ús de vivendes turístiques de forma àgil i directa. Entre les operacions que es poden realitzar destaquen:
 • Altes en el Registre d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana, incloent facilitats que minimitzen el temps de l'operació (duplicar, recuperar vivendes que es van donar de baixa).
 • Baixes en el Registre d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana.
 • Canvis de classificació i/o capacitat.
 • Obtindre llistats de les que consten actualment en el Registre d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana.
A més de:
 • Modificar dades de l'EGVT.
 • Rebre les notificacions de forma telemàtica.
 • Modificar la clau d'accés.
Accedir a l'aplicació
 • Enllaçar amb l'aplicació d'EMPRESES GESTORES
¿Com funciona?
 • L'usuari de l'EGVT realitza una connexió a través d'Internet, identificant-se amb un usuari i una clau.
 • Una vegada dins del sistema, accedix a la informació referent a les dades de l'EGVT i de les vivendes turístiques que gestiona.
 • Les comunicacions realitzades són incorporades al Registre. Per via telemàtica s'informa l'establiment de la incorporació, complint el que establix la Llei 11/2007 i el R. D. 1671/2009
¿Quines avantatges presenta?
 • Les pròpies de l'ús de noves tecnologies: s'eviten desplaçaments i comunicacions escrites, s'agilitzen els processos i s'aconseguix una informació de major qualitat.
 • L'empresa disposa de tota la seua informació online de manera que, per exemple, pot saber a l'instant si una vivenda turística està registrada, o obtindre un llistat de vivendes gestionades.
 • Com a valor afegit, al disposar d'informació de major qualitat, esta podrà ser promocionada a través de diversos canals de la Conselleria d'Indústria, Turisme i Ocupació Esport (Oficines de Turisme, Internet, etc.)
Com integrar-se en el sistema
 • Es requerix un ordinador amb connexió a Internet.
 • Per a sol·licitar l'alta en el sistema, s'ha d'omplir l'imprés de Sol·licitud d'Accés a CUVT-i, polse <-ACÍ-> per a accedir al mateix i a la informació de tràmit; una vegada omplit s'ha de remetre al  Servici Territorial de Turisme de la província on s'ubique l'empresa.
 • Una vegada realitzada la sol·licitud d'alta en el sistema, el departament corresponent de la Conselleria d'Indústria, Turisme i Ocupació, remetrà a l'empresa gestora les claus d'accés al Sistema CUVT-i.

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana