Estás en: > Inici > Tramitació Online

INFORMACIÓ PROCEDIMENTS ELECTRÒNICS DE TURISME

Procediments amb tramitació electrònica de Turisme
Tota la informació de les convocatòries d'ajudes 2023 de TCV en l’assistent telemàtic https://formulariosturisme.gva.es
DECLARACIÓ RESPONSABLE
MODIFICACIONS DE DADES NO SUBSTANCIALS
DISPENSES
ACCESSOS GENERALS
El tràmit Z (tràmit electrònic general) sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediment que es fan servir EXCLUSIVAMENT quan NO n'existisca TRÀMIT específic en la Seu electrònica.
En emplenar el formulari de dades generals, en seleccionar l'òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud permet seleccionar entre Serveis Centrals i serveis Territorials, si se selecciona això últim, es pot triar matèria:
  • Indústria.
  • Energia i Mines.
  • Comerç i Consum.
  • Turisme.
En aquests casos, les sol·licituds ja aniran dirigides als Registres departamentals corresponents de cada servei territorial segons la província i la matèria.

 

En el cas de seleccionar Serveis Centrals les sol·licituds es dirigiran a la unitat de Registre general de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
Accedisca al cercador de SERVEIS I TRÀMITS (electrònics i no electrònics) de GVA ací
Accediu a la VERIFICACIÓ DE DOCUMENTS (CSV)ací
Accediu a la SEU ELECTRÒNICA de la Generalitat ací
Per a accedir a les notificacions telemàtiques:
1. Accediu a la CARPETA CIUTADANA.
2. Llegiu la notificació enviada.
3. En cas d'haver de subsanar/d'esmenar un expedient (no resolt, ni arxivat):

Compartir

Twitter

Formació

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana