Estás en: > Inici > Concurs públic

Et pot interessar

Jornades Tràmit
Portal Turístico Tourist Info #Cdtjobs Canal CDT TV Papers de turisme estadistiques de turisme
Fons Estructurals

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

L'art. 53 del Text Refós de la Llei de Contractes (TRLCSP), R. D. Leg. 3/2011, de 14 de novembre, establix que, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjuí de la utilització d'altres mitjans de publicitat, els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet, el seu perfil del contractant.
 
El perfil del contractant inclou dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb l'òrgan de contractació. En tot cas, es publica en el perfil del contractant l'adjudicació dels contractes.
 
En l'àmbit de la Generalitat Valenciana, el dit Perfil del Contractant es materialitza a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat, regulada per l'Orde de 17 de setembre del 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que aprova l'aplicació de la Plataforma de Contractació de la Generalitat (DOCV nº5861 de 01/10/2008).
 
Accés a la Plataforma per a les empreses licitadores:
 
Els interessats a participar o conéixer l'activitat contractual de Presidència de la Generalitat i de l'Agència Valenciana del Turisme trobaran en el perfil del contractant la informació contractual relativa a concursos, seguint les següents indicacions;
  • S'accedix a través del portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es.
  • En el menú Destaquem, es troba l'accés directe a la Plataforma de Contractació del Perfil del Contractant. Enllaç amb el Perfil del Contractant
  • Els interessats, per mitjà del menú desplegable Institucions, i a través de Generalitat Valenciana, podran triar una entitat Adjudicadora entre l'Agència Valenciana del Turisme i Presidència de la Generalitat, segons siga l'entitat que adjudique el concurs.
  • Per a tindre accés a la descàrrega de plecs i la resta de documentació, és obligatori que les empreses es registren en el Perfil del Contractant.
  • Per a accedir a la descàrrega de plecs es deu marcar el “chek” ofertes vigents.

Lugar:

  • Registre General de l'Agència Valenciana del Turisme - C/ Castán Tobeñas, 77 - Ciudat Administrativa 9 d'Octubre- Torre 2 planta 3 - 46018 València
© Copyright 2012, Generalitat
Carrer Castán Tobeñas, 77 46018-VALENCIA
Torre 2, Plantes 2 y 3
Teléfon: 961 209 800/ Fax: