Estás en: > Inici > Concurs públic

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

L'art. 53 del Text Refós de la Llei de Contractes (TRLCSP), R. D. Leg. 3/2011, de 14 de novembre, establix que, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjuí de la utilització d'altres mitjans de publicitat, els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet, el seu perfil del contractant.
 
El perfil del contractant inclou dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb l'òrgan de contractació. En tot cas, es publica en el perfil del contractant l'adjudicació dels contractes.
 
En l'àmbit de la Generalitat Valenciana, el dit Perfil del Contractant es materialitza a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat, regulada per l'Orde de 17 de setembre del 2008, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que aprova l'aplicació de la Plataforma de Contractació de la Generalitat (DOCV nº5861 de 01/10/2008).
 
Accés a la Plataforma per a les empreses licitadores:
 
Els interessats a participar o conéixer l'activitat contractual de Presidència de la Generalitat i de l'Agència Valenciana del Turisme trobaran en el perfil del contractant la informació contractual relativa a concursos, seguint les següents indicacions;
  • S'accedix a través del portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es.
  • En el menú Destaquem, es troba l'accés directe a la Plataforma de Contractació del Perfil del Contractant. Enllaç amb el Perfil del Contractant
  • Els interessats, per mitjà del menú desplegable Institucions, i a través de Generalitat Valenciana, podran triar una entitat Adjudicadora entre l'Agència Valenciana del Turisme i Presidència de la Generalitat, segons siga l'entitat que adjudique el concurs.
  • Per a tindre accés a la descàrrega de plecs i la resta de documentació, és obligatori que les empreses es registren en el Perfil del Contractant.
  • Per a accedir a la descàrrega de plecs es deu marcar el “chek” ofertes vigents.

Lugar:

  • Registre General de l'Agència Valenciana del Turisme - C/ Castán Tobeñas, 77 - Ciudat Administrativa 9 d'Octubre- Torre 2 planta 3 - 46018 València
Compartir

Twitter

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Agència Valenciana del Turisme