Estás en: > Inici > Concurs públic

ACTIVITAT DE CONTRACTACIÓ DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

 

L'article 53 del Text Refós de la Llei de Contractes (TRLCSP), R. D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, establix que, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, i sense perjuí de la utilització d'altres mitjans de publicitat, els òrgans de contractació difondran, a través d'Internet, el seu perfil del contractant. 

Els interessats a participar o conéixer l'activitat contractual de l'Agència Valenciana del Turisme relativa a concursos, poden fer-ho a través de dos enllaços seguint les INDICACIONS ESPECÍFIQUES PER A CADA PLATAFORMA:

Plataforma de Contractació del Perfil del Contractant

El perfil del contractant inclou dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb l'òrgan de contractació. En tot cas, es publica en el perfil del contractant l'adjudicació dels contractes.

  • S'accedix a través del portal de la Generalitat Valenciana http://www.gva.es.
  • En el menú Destaquem, es troba l'accés directe a la Plataforma de Contractació del Perfil del Contractant. Enllaç amb el Perfil del Contractant
  • Els interessats, per mitjà del menú desplegable Institucions, i a través de Generalitat Valenciana, podran triar una Entitat Adjudicadora entre Presidència de la Generalitat i l'Agència Valenciana del Turisme, segons siga l'entitat que adjudique el concurs.
  • Per a tindre accés a la descàrrega de plecs i la resta de documentació, és obligatori que les empreses es registren en el Perfil del Contractant.
  • Per a accedir a la descàrrega de plecs es deu marcar el “chek” ofertes vigents.

 

Plataforma de Contractació de l'Estat

Accés Directe a través de l'enllace següent: L'Agència Valenciana del Turisme en la plataforma de contractació de l'Estat

En la part superior d'eixa pantalla, en el menú “Licitacions” apareixeran tots els expedients publicats per l'Agència Valenciana del Turisme, per a accedir a la informació de cada expedient de contractació només cal fer doble clic damunt del número d'expedient de contractació, per a accedir a l'anunci de licitació amb els plecs i dades de cada licitació.

Lugar:

  • Registre General de l'Agència Valenciana del Turisme - C/ Castán Tobeñas, 77 - Ciudat Administrativa 9 d'Octubre- Torre 2 planta 3 - 46018 València
Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana