Estás en: > Inici > Touristinfo

Xarxa Tourist info

L'Agència Valenciana del Turisme ha potenciat des de 1990 la creació de la Xarxa d'Oficines d'Informació Turística de la Comunitat Valenciana denominada XARXA TOURIST INFO, que cobrix informativament el conjunt espacial de la Comunitat Valenciana.

 

OBJECTIUS
 
L'objectiu general de la Xarxa és oferir, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, un conjunt integral de servicis d'informació turística que siguen homogenis quant a contingut, instruments suport i mecanismes interactius, amb la finalitat de millorar el grau de satisfacció dels turistes que ens visiten.
Són també els nostres objectius:
 • Potenciar la col·laboració amb els ajuntaments en matèria d'informació turística i atenció als turistes.
 • Millorar la professionalització dels informadors buscant la qualitat de la informació i el tracte personalitzat al turista.
CARACTERÍSTIQUES
 
Les característiques que diferencien la Xarxa TOURIST INFO d'altres servicis d'informació turística són:
 • Desenrotllament d'una imatge i una cultura corporatives per a totes les oficines integrades en la Xarxa.
 • Introducció i desenrotllament d'instruments de treball per a la cobertura de demandes d'informació turística basats en mètodes i tecnologies.
 • Utilització de suports i continguts informatius homogenis, respectant al mateix temps les singularitats de cada municipi o comarca.
 • Formació específica del personal informador de les oficines.
 • Coordinació i suport tècnic des de l'Agència Valenciana del Turisme a les oficines en l'exercici de les seues activitats.
 • Col·laboració de la Xarxa en activitats puntuals de l'Agència, millorant així la coordinació de polítiques turístiques entre l'administració autonòmica i la local.
 • Obtenció d'informació sobre les característiques i preferències dels turistes que utilitzen els servicis de la Xarxa.
COMPOSICIÓ DE LA XARXA / OFICINES INTEGRADES
 
En l'actualitat la Xarxa Tourist Info compta amb més de 200 oficines al llarg de tota la Comunitat Valenciana.
Dins de la Xarxa s'integren tres tipus de servicis d'atenció al turista:
 • Oficinas pròpies o estratègiques: Oficines pròpies de l'Agència que es consideren estratègiques per la seua ubicació en capitals de província i en via d'accessos a la Comunitat Valenciana, així com pel seu caràcter vertebrador de la pròpia Xarxa. Les oficines d'esta modalitat són les d'Alacant, Castelló, València-Pau i Aeroport d'Alacant-Elx.
 • Oficinas municipals: Oficines municipals que s'han adherit a la Xarxa a través del Conveni de Col·laboració Tourist Info, per mitjà del qual l'Agència es compromet amb els ajuntaments o altres ens locals, a aportar la imatge i decoració íntegra de l'oficina incloent la dotació de suports de material informatiu, material de promoció i infraestructura informàtica.
 • Punts temporals d'estiu: Servici temporal la finalitat del qual és cobrir les necessitats informació turística de municipis del litoral que, comptant amb oficines ubicades en els cascos urbans, necessiten acostar el servici d'informació a les seues platges o accessos a llocs d'especial interés, on es concentra un nombre més gran de turistes durant l'estiu / període estival.
COM INTEGRAR-SE
 
La favorable acollida que la Xarxa TOURIST INFO ha tingut entre els ajuntaments dels principals municipis turístics de la Comunitat Valenciana, s'ha plasmat en l'espectacular creixement del nombre d'oficines integrades en la Xarxa.
 
Per a incorporar un municipi a la Xarxa Tourist Info es valoren els factors següents:
 • Petició formal al Secretari Autonòmic i President de l’Agència Valenciana del Turisme.
 • Disponibilitat de personal qualificat per a responsabilitzar-se i atendre l'Oficina.
 • Disponibilitat de locals o espai preparat per a la ubicació de l'Oficina.
 • Existència prèvia d'un servici d'informació i acollida a turistes o comptar amb els mitjans necessaris per a la creació d'este servici.
 • Acord del ple de l'Ajuntament aprovant les condicions que es contemplen en el Conveni de Col·laboració Tourist Info per a l'adhesió a la Xarxa TOURIST INFO.
Per accedir a la informació i formularis del procediment de sol·licitud de participació en el Programa de la XARXA TOURIST INFO punxe açí.

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana