Estás en: > Inici > Home > protocolo

Atenció al Ciutadà

Queixes i suggeriments dels servicis administratius

L'Agència Valenciana del Turisme és sensible a les opinions que els ciutadans manifesten sobre el funcionament dels diferents servicis y/o unitats administratives. És per això que, igual que la resta de l'administració de la Generalitat Valenciana, posa a disposició dels ciutadans el procediment de formulació de queixes i suggeriments en els servicis administratius; de tal forma que es puguen arreplegar aquelles queixes sobre el funcionament de les unitats administratives (tardanzas, desentenciones o actuacions irregulars) o suggeriments (simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'administración) que permeten millorar la qualitat dels servicis.

Procediment formulació de suggeriments davant dels servicis administratius de la Generalitat Valenciana

Procediment formulació de queixes davant dels servicis administratius de la Generalitat Valenciana

Reclamacions pels usuaris turístics

Amb l'objectiu de facilitar l'exercici dels drets que els usuaris turístics tenen reconeguts quan contracten o reben servicis resultants de l'exercici d'una activitat turística a la Comunitat Valenciana, l'Agència Valenciana del Turisme té disponible el procediment de reclamacions, considerant activitat turística aquella que es desenrotlle en les empreses turístiques que siguen de:

  • Allotjament. (establiments hotelers, apartaments turístics, campaments de turisme, allotjament turístic rural).
  • Restauració. (restaurantes, bars i cafeterías).
  • Agencies de viatges.

D'esta manera es dóna la possibilitat, per part dels usuaris turístics, de posar en conicmiento de l'administració les seues reclamacions, de manera que esta puga adoptar les mesures necessàries per a millorar el servici que es presta en els mateixos.

Procediment de reclamacions pels usuaris turístics.

Compartir

Twitter

Formació

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana