Estás en: > Inici > Consellería > Organigrama

COMITÉ D'ÈTICA DEL TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1. És l'òrgan consultiu encarregat d'impulsar la implementació dels principis del Codi ètic mundial per al turisme i, en concret, la seua adaptació a la idiosincràsia de la Comunitat Valenciana a través del Codi ètic del turisme valencià. Al comitè esmentat, adscrit al departament del Consell amb competències en matèria de turisme, li correspondran, entre altres, les funcions següents:
 
a) Assessorar sobre la interpretació correcta del Codi ètic mundial per al turisme i les seues possibles aplicacions.
b) Realitzar informes a petició dels distints agents turístics sobre el desenvolupament dels principis del codi.
c) Gestionar les notificacions d'alertes i denúncies sobre els possibles incompliments del codi ètic.
d) Col·laborar en la resolució de conflictes relacionats amb el seguiment i l'aplicació del codi ètic.
e) Impulsar la formació dels agents implicats en l'activitat turística en ètica i responsabilitat social i en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible.
f) Proposar accions de desenvolupament i millora per al compliment dels principis del codi ètic i per a la comunicació amb el Comitè Mundial d'Ètica del Turisme.
 
2. Reglamentàriament es concretarà la seua composició i s'establirà el seu règim d'organització i funcionament.
 
 

Compartir

Twitter

Formació

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana