Estás en: > Inici > Tramitació > distintivos_cv

Distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de la Comunitat Valenciana

EXTRACTE DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS DISTINTIUS I TÈCNICA DE REPRODUCCIÓ Tot això en la forma i amb les dimensions i indicacions que figuren en l’annex del DECRET 2/2017, de 24 de gener, del president de la Generalitat, (accés a la publicació del mateix disponible en enllaços relacionats)

Els distintius estaran constituïts per una placa rectangular de metacrilat de 269 x 371 x 10 mm amb cantons arredonits amb un radi de 30 mm. A la part posterior de la placa es col·locarà un vinil imprés en color corresponent a cada empresa o establiment, on figuraran els símbols corresponents a cada tipus, modalitat d’empresa, establiment i, quan siga procedent, les estreles/claus corresponents a la categoria de l’establiment, i, si és el cas, davall de les estreles, la menció de Gran Luxe, Luxe, Superior o Especialitat. 

  • El fons dels distintius d’establiments hotelers serà de color blau Pantone 286.
  • El fons dels distintius per als apartaments turístics –blocs, conjunts, empreses gestores i habitatges turístics– serà de color roig Pantone 485.
  • El fons dels distintius per a càmpings i les àrees de pernocta serà de color verd Pantone 369.
  • El fons dels distintius dels establiments d’allotjament turístic rural serà de color marró Pantone 483.
  • El fons del distintiu de les agències de viatges serà de color taronja Pantone 157.
  • El fons del distintiu de turisme actiu serà de color taronja Pantone 137.
  • El fons dels distintius dels establiments de restauració serà de color gris Pantone 428.

El distintiu previst per als habitatges turístics serà un vinil adhesiu de color roig Pantone 485, tindrà unes mesures de 200 x 276 mm, d’uns 6 microns i tallat per mitjà de plòter amb cantons de radi de 10 mm. A la part superior es reserva un espai per al número d’inscripció en el Registre de cada allotjament, amb el contorn perfilat de clauer en forma de casa. 

Per al habitatges turístics rurals, el vinil adhesiu, de les mateixes característiques especificades en el paràgraf anterior, serà de color marró Pantone 483 i amb el contorn perfilat de clauer en forma de casa amb xemeneia. 

Tots els distintius contindran el logotip institucional Comunitat Valenciana, la impressió d’orla, símbols i textos de categoria atorgada, modalitat, especialitat i, si és el cas, número d’inscripció en el Registre en color blanc, amb les excepcions següents:

a) En els distintius dels establiments d’allotjament turístic rural les estreles/claus seran de color verd Pantone 369. 

b) En els distintius dels establiments de restauració, la impressió de l’orla, símbols, textos de categoria atorgada, modalitat i especialitat es realitzarà en color gris fosc Pantone Black 6 o negre al 75 %.

 

Compartir

Twitter

Formació

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana