Estás en: > Inici > Home > Te puede interesar

100 recomanacions per a la consecució dels ODS per a destinacions i empreses de la Comunitat Valenciana.

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, naix del compromís dels Estats membres de les Nacions Unides: un pla d'acció que té com a objectiu principal l'aconseguir un creixement global, sostenible i inclusiu. Impulsada per l'ONU, l'Agenda 2030 aborda 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que es divideixen en 169 metes a assolir relacionades amb les persones, el planeta, la prosperitat, les aliances i la pau.
 
Des de la seua aprovació en 2016, configura el nou marc global per al desenvolupament econòmic i social des d'una òptica respectuosa amb el medi ambient. Països, institucions i organismes internacionals han incorporat aquests preceptes i estan incrementant el seu compromís amb els ODS. A més, per primera vegada es fa una crida explícita a la participació activa del sector privat, la societat civil, les organitzacions no governamentals, les institucions i a tots els nivells de l'administració en la consecució de l'Agenda 2030.
 
Es considera que el turisme és una de les activitats econòmiques amb major capacitat de contribució als ODS. Per aquesta raó, Turisme Comunitat Valenciana presenta dos Manuals de recomanacions perquè, destins i empreses turístiques, disposen d'un full de ruta a l'hora d'implantar mesures de caràcter sostenible.
 
En 2019, es va publicar el Manual de 100 recomanacions de ODS per a les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana, una guia de referència que pretén servir de suport als gestors locals, simplificant i fent tangibles aquells objectius en els quals hem de treballar amb tal construir el millor present i futur per al nostre planeta. Amb això, s'aconsegueix localitzar els ODS als municipis del nostre territori, que al ser aquests l'entitat política i administrativa més pròxima a la població i a l'enclavament turístic, es reconeixen, no sols com a executors de polítiques, sinó com a vertaders agents del canvi.
 
En 2021, i seguint en aquesta línia, s'ha elaborat el Manual de 100 recomanacions de ODS per a les empreses turístiques de la Comunitat Valenciana. Aquesta nova publicació està dirigida al sector turístic privat, un gran agent econòmic i social, integrat per una amalgama d'empreses i professionals que configuren la globalitat de l'oferta turística. Les bones pràctiques que s'inclouen en aquest document són de caràcter intersectorial i estan vinculades als diferents àmbits de treball que solen ser habituals en una organització empresarial privada.
 
Amb totes dues publicacions, Turisme Comunitat Valenciana estableix un marc de referència perquè el turisme es constituïsca com una activitat econòmica, social i mediambientalment sostenible. Escometre aquest desafiament de manera conjunta és l'única forma d'assegurar un present sense arriscar les necessitats de les generacions futures.

Accés a vídeo

Accés a presentació

Accés al Manual de Recomanacions

Accés a Matriu de priorització de recomanacions

English versió

Acces to video (100 Recommendations to achieve the 17 Sustainable Development Goals (SDG’s ) in the Region of Valencia)

Acces to SDG's presentation

Acces to SDG's Recommendations Manual

Compartir

Twitter

Formació

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana