Estás en: > Inici > Touristinfo

Xarxa Tourist info

Turisme Comunitat Valenciana ha potenciat des de 1990 la creació de la Xarxa d'Oficines d'Informació Turística de la Comunitat Valenciana denominada XARXA TOURIST INFO, que cobreix informativament el conjunt espacial de la Comunitat Valenciana. 

La Llei 15/2018, de 7 de juny, de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana en el seu art. 42 defineix la Xarxa Tourist Info: 

«La xarxa Tourist Info es configura com un instrument de desenvolupament de la política turística de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i s'orienta a proporcionar un conjunt integral de serveis d'informació turística durant tot l'any, contribuint a difondre el coneixement dels seus recursos i productes, facilitant assistència i orientació turística, fomentant l'hospitalitat i coadjuvant a optimitzar la gestió de l'experiència turística. Excepcionalment, en el marc de la xarxa Tourist Info, es podran habilitar punts d'informació en cooperació amb entitats locals interessades o empreses del sector». 

La Missió de l'Oficina Tourist Info es defineix com: 

«La prestació d'un servei integral d'informació turística, oferint una imatge de qualitat de la Comunitat Valenciana, amb respecte a les singularitats de les diferents destinacions turístiques, amb el propòsit de fidelizar els turistes que visiten la Comunitat, diversificar el producte turístic valencià i aconseguir la satisfacció personal i professional del personal d'Oficina Tourist Info».

Els valors de la Xarxa Tourist Info i de la pròpia Oficina s'erigeixen en guia de professionalitat i de cultura corporativa:

-  Iniciativa i creativitat

-  Treball en equip. Xarxa de persones

-  Compromís corporatiu

-  Qualitat

-  Professionalitat 

OBJECTIUS 

L'objectiu general de la Xarxa és oferir, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, un conjunt integral de serveis d'informació turística durant tot l'any, contribuint a difondre el coneixement dels seus recursos i productes, facilitant assistència i orientació turística, fomentant l'hospitalitat i coadjuvant a optimitzar la gestió de l'experiència turística. 

Són també els nostres objectius:

-Potenciar la col·laboració amb els Ajuntaments en matèria d'informació turística i atenció als turistes.

-Millorar la professionalització dels informadors buscant la qualitat de la informació i el tracte personalitzat al turista. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

Les característiques que diferencien la Xarxa TOURIST INFO d'altres serveis d'informació turística són:

-Desenvolupament d'una imatge i una cultura corporatives per a totes les oficines integrades en la Xarxa.

-Introducció i desenvolupament d'instruments de treball per a la cobertura de demandes d'informació turística, basats en mètodes estandarditzats.

-Utilització de suports i continguts informatius homogenis, respectant al mateix temps les singularitats de cada municipi o comarca.

-Formació específica del personal tècnic i informador de les oficines.

-Coordinació i suport tècnic des de Turisme Comunitat Valenciana a les oficines Tourist Info en el desenvolupament de les seues activitats.

-Col·laboració de la Xarxa en activitats de Turisme Comunitat Valenciana, millorant així la coordinació de polítiques turístiques entre l'administració autonòmica i la local.

-Obtenció d'informació sobre les característiques i preferències dels turistes que utilitzen els serveis de la Xarxa.

 

COMPOSICIÓ DE LA XARXA / OFICINES INTEGRADES 

En l'actualitat la Xarxa Tourist Info compta amb més de 200 Oficines i/o Punts d'Informació Turística al llarg de tota la Comunitat Valenciana.

Dins de la Xarxa s'integren tres tipus bàsics de serveis d'atenció al turista, sota el paraigua del Conveni de Col·laboració Tourist Info, mitjançant el qual Turisme i les administracions locals adherides es comprometen mútuament a cooperar en la millora dels serveis atenció postvenda:   

-Oficines Tourist Info permanents: Oficines de titularitat municipal que s'han adherit a la Xarxa a través del Conveni de Col·laboració Tourist Info, sota la coordinació de Turisme Comunitat Valenciana en el marc del Programa de la Xarxa Tourist Info, i que obrin les seues portes amb caràcter continuat al llarg de l'any.  

-Oficines Tourist Info de caràcter temporal: Oficines de titularitat municipal que s'han adherit a la Xarxa a través del Conveni de Col·laboració Tourist Info, sota la coordinació de Turisme Comunitat Valenciana en el marc del Programa de la Xarxa Tourist Info, amb unes dependències estables i dotació bàsica de mobiliari i equipament, i que obrin al púbic en temporada alta del municipi.

-Punts Tourist Info d'Informació Turística de caràcter temporal: Servei temporal, també sota el paraigua del Conveni de Col·laboració Tourist Info, la finalitat de la qual és cobrir les necessitats d'informació turística dels municipis adherits a la Xarxa, que, comptant amb oficines Tourist Info, necessiten acostar la informació  turística els  principals punts d'interés de la destinació – esdeveniments, recursos naturals o patrimonials-, on es concentra un major nombre de turistes durant determinades èpoques de l'any. 

COM INTEGRAR-SE 

El favorable acolliment que la Xarxa TOURIST INFO ha tingut entre els ajuntaments dels principals municipis turístics de la Comunitat Valenciana, s'ha plasmat en l'espectacular creixement del nombre d'oficines integrades en la Xarxa. 

Per a incorporar un municipi a la Xarxa Tourist Info es valoren els següents factors:  

-Disponibilitat de personal qualificat per a responsabilitzar-se i atendre l'Oficina.

-Disponibilitat de locals o espai condicionat per a la ubicació de l'Oficina.

-Existència prèvia d'un servei d'informació i acolliment a turistes o comptar amb els mitjansnecessaris per a la creació d'aquest servei.

-Acord del ple de l'Ajuntament aprovant les condicions que es contemplen en el Conveni de Col·laboració Tourist Info per a l'adhesió a la Xarxa TOURIST INFO.

 
Per accedir a la informació i formularis del procediment de sol·licitud de participació en el Programa de la XARXA TOURIST INFO punxe açí.

 

Continguts relacionats

Compartir

Twitter

Formació

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana